Hos Kropsfundamentet er du altid i gode hænder.

Hos Kropsfundamentet er du altid i gode hænder.

Kropsfundamentet tilbyder alternativ behandling med kropsterapi, hvor grundtanken bygger på en forestilling om at mennesket er en helhed, og at det hele hænger sammen, og dermed ikke delt op i en krop og en sjæl.

Derfor fokuserer terapeuten under behandlingen på både krop og sind samlet, og ikke kun den ene, eller anden del. Det er det samme princip, der ligger bag talemåden “en sund sjæl i et sundt legeme”, som den gamle oldromerske digter Juvenal er kendt for at have sagt.

En kropsterapi behandling begynder således altid med en indledende samtale, hvor klientens behov og ønsker til behandlingen afdækkes, og man får klarlagt, hvordan klientens sundhedsmæssige tilstand er. Dette gøres, så man herudfra kan tilpasse behandlingen til klientens tilstand på det givne tidspunkt.

 

Hvordan foregår en kropsterapi behandling?

 

En alternativ behandling med kropsterapi, lægger som regel ud med en kortere eller i visse tilfælde en længere samtale, hvor klientens kan komme til udtryk med tanker og følelser, der måtte fylde og forstyrre, undre, eller på anden måde være til gene for klienten i dagligdagen – ligesom klienten her har lejlighed til at stille spørgsmål.

Herefter påbegyndes den fysiske behandling af kroppen, hvor klienten ligger på en briks.

Under kropsterapi behandlingen arbejder behandleren med klientens muskler, led og organer primært gennem massage teknikker, men også ved hjælp af zonetryk, akupressur og led mobiliserende teknikker.

Desuden kan der forekomme brug af diverse åndedrætsteknikker, som har det formål dels at virke afslappende og dels at medvirke til at lokalisere og identificere hvorhenne de fysiske og psykiske blokeringer befinder sig hos klienten. Dette er også gavnligt til behandling af stress, behandling af angst samt behandling af depression.

Som afslutning på behandlingen rundes der efter den fysiske behandling af kroppen af med en kort samtale om, hvordan klienten har oplevet behandlingen, og her kan klienten også komme eventuelle spørgsmål til behandlingen eller andet, der relaterer sig til behandlingen. Her tales der også om, hvordan det videre behandlingsforløb skal foregå fremover.

Desuden gives der en række øvelser, som man gerne skal udføre hjemme inden næste behandling. Disse hjemmeøvelser vil gøre at man oplever hurtigere bedring med det problem, eller den gene, man har henvendt sig med, og som man gerne vil have hjælp til at komme af med.

 

 

 

Hvad kan en kropsterapi behandling hjælpe mod?

 

Kropsterapi behandling kan afhjælpe mange forskellige former for sygdomstilstande, skavanker og gener af både mildere og højere grad af alvorlighed.

Den fysiske kropsbehandling kombineres ofte med fysisk træning og udrensning, alt efter den enkelte patients behov og ønsker. Ofte er der, også samtaleterapi inkluderet i et behandlingsforløb.

Hensigten og formålet med at kombinere fysisk kropsbehandling og samtaleterapi, er at identificere både fysiske blokeringer i kroppen såvel som i sindet og gøre klienten bevidst om at disse blokeringer findes, og dermed ud fra denne erkendelse skabe grobund for en effektiv og succesfuld behandling.

Denne indgangsvinkel bunder, som nævnt, i en overbevisning om at krop og sind er en forbundet helhed, og ikke to dele, der er adskilte fra hinanden.

Nogle af de typiske gener, skavanker, og problemer, som behandling med kropsterapi kan afhjælpe er:

  • Ondt i ryggen
  • Ondt i lænden
  • Ondt i nakken
  • Ondt i knæet
  • Migræne
  • Bækkenløsning
  • Frossen skulder
  • Tennisalbue
  • Fodbehandling
  • Behandling af chock

 

Hvis man som klient henvender sig med ét af de ovennævnte problemer, vil kropsterapeuten gå ind og arbejde med klientens dybereliggende årsag til den sygdomstilstand, eller skavank, som vedkommende måtte have.

Som regel vil klienten også få forskellige “værktøjer” eller teknikker til at udvikle sig både fysisk og psykisk. På denne måde er det ikke kun fx et hold i nakken, der kan kureres, men også ophobede negative og uhensigtsmæssige følelser, som fx har udviklet sig til depression eller angst i større eller mindre grad.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *